Opslag van electriciteit

De opslag van elektriciteit  is één van de knelpunten bij de overgang naar duurzame opwekking van elektriciteit. Op veel plekken wordt intensief gezocht naar betaalbare en duurzame oplossingen voor die opslag en veel voorbeelden daarvan bevinden zich nog in een experimenteel  stadium. Duurzaam Paasberg zoekt naar mogelijkheden van opslag van elektriciteit die voor onze buurtbewoners interessant kunnen zijn. Wellicht voor individuele huizen, voor een straat, een buurt of voor heel Paasberg-Wellenstein. In dat verband organiseren we enkele (digitale) bijeenkomsten waarin verschillende bruikbare vormen van elektriciteitsopslag aan de orde komen.

De eerste bijeenkomst was op 17 juni. We hebben die avond een webinar gehouden met een presentatie door de directeur van Elestor, een Arnhems bedrijf dat zich op grootschalige opslag van elektriciteit heeft gespecialiseerd en dat dat op betaalbare en duurzame wijze wil doen.

De volgende bijeenkomst is op 2 september 2021, weer in de vorm van een webinar vanaf  19.30 uur. Het gaat over nog andere manieren om elektriciteit op te slaan. Precieze inhoud en opzet maken we in de loop van augustus ook hier bekend.

Belangstelling? De webinars zijn gratis en vrij toegankelijk. Opgave is wel nodig. U kunt uw belangstelling nu al per mail bekend maken via frans@duurzaampaasberg.nl

Vergelijkbare berichten