Energie

Als energiebron gebruiken we in onze huizen electriciteit en gas. Bij verbranding van gas in onze CV/warmwaterketels komt CO2 vrij. Aangezien we als maatschappij minder CO2 willen produceren is het idee om geleidelijk over te gaan van energie uit gasverbranding naar energie uit electriciteit. Echter dit levert alleen “CO2 winst” op als die electrische energie wordt opgewekt uit bronnen die geen of minder CO2 produceren, zoals zonnepanelen, windmolens, aardwarmte, waterkracht; die laatste bronnen worden daarom “schoon” of “duurzaam” genoemd.

Vandaar de wens om meer te investeren in deze duurzame opwekking en de vervaning van gas door electriciteit.

Hetzelfde geldt voor vervoer en auto’s: vervanging van fossiele/olie (“vuile”) auto’s door electrisch vervoer. In toenemende mate verschijnen er in de wijk (en elders) zonnepanelen en windmolens.

Daarbij treden de volgende uitdagingen op:

  1. De zon schijnt niet altijd en de wind waait niet altijd: we zullen energie moeten bufferen of opslaan voor kortere of langere tijd.
  2. In het electriciteitsnet treden forse fluctuaties op in opwekking en belasting, veel groter dan voorheen. De netbeheerders, verantwoordelijk voor het beheer van het electriciteitsnet, zullen hier een oplossing voor moeten vinden.

In onze wijk willen we op dit gebied kijken naar mogelijkheden om:

  1. Energie te besparen: minder gas en/of electriciteit te verbruiken.
  2. Energie op te wekken uit duurzame bronnen, individueel, collectief of door gezamenlijke inkoop.
  3. Energie op te slaan.
  4. Subsidiemogelijkheden te benutten.

Daarnaast volgen we ontwikkelingen, wetten en plannen op allerlei niveaus en onderhouden contact met onze buurwijken.

Meld je aan voor de nieuwsbrief