Hoe van het gas af
|

Hoe gaat de Paasberg van het gas af?

De energiemarkt verandert snel. Iedereen heeft te maken met hogere energie prijzen en het lijkt erop dat die prijzen in de toekomst hoog zullen blijven. Om de klimaat doelstellingen te halen zal Nederland van het gas afmoeten. Op allerlei plekken wordt gezocht naar oplossingen om zonder gas toch voldoende warmte en elektriciteit beschikbaar te houden.

Sommigen denken dat het nog wel even zal duren tot we gasloos zijn. Dat is ongetwijfeld zo want het is een lange en ingewikkelde weg om te gaan. Het probleem is nog relatief nieuw, de materie is complex en er zijn geen pasklare oplossingen. Er zal maatwerk nodig zijn. Het is daarom vooral zaak om op tijd te beginnen met nadenken over de mogelijkheden.

Hoe realiseren we de beste aanpak?

Ook de gemeente Arnhem bereidt zich voor op deze energie transitie en Duurzaam Paasberg wil aan de slag met het vraag: Hoe realiseren we de beste aanpak om zonder gas voldoende warmte en elektriciteit voor de huishoudens in de wijk te krijgen?
In principe zijn er voor Paasberg-Wellenstein drie opties:

  1. Iedereen gaat van het gas af met individuele oplossingen zoals eigen warmtepompen.
  2. Wij laten het aan de markt over en wachten af of netwerkbedrijven en energieleveranciers met een oplossing komen.
  3. Wij onderzoeken als wijk of wij iets gezamenlijks van de grond kunnen krijgen om te voorzien in warmte en elektriciteit voor iedereen.

Als iedereen het zelf gaat doen moeten we het allemaal zelf uitzoeken en komt de wijk bijvoorbeeld vol met individuele warmtepompen te staan. Het puur aan de markt overlaten kan natuurlijk, maar daar hangt waarschijnlijk een flink prijskaartje aan. Afwachten betekent ook dat we geen kennis opbouwen en geen ervaring opdoen die nodig zijn om goed over collectieve oplossingen te kunnen oordelen.

Derde optie

Duurzaam Paasberg kies voor de derde optie en wil onderzoeken wat de mogelijkheden voor de wijk zijn om gasloos te worden en voldoende warmte en elektriciteit te houden. Daarbij gaat het vooral zaken als het verkennen van de diverse oplossingen om aan energie te komen met onderbouwde voordelen en nadelen van iedere oplossing, collectieve belangenbehartiging, opbouwen van kennis en deskundigheid, gezamenlijke inkoop en de mogelijkheden van een collectief warmtesysteem.

Behoefte-onderzoek

In eerste instantie gaat het om een behoefteonderzoek naar de technische en financiële (on)mogelijkheden, geschikte partners, samenwerking met andere wijken, noodzakelijke participatiegraad van huishoudens, e.d. Daartoe organiseren we een pilot enquête in enkele straten van de wijk om te zien wie geïnteresseerd zou zijn en hoe groot de belangstelling is om mee te werken aan zo’n onderzoek.

Samenwerking

Duurzaam Paasberg heeft voor dit behoefteonderzoek de werkgroep BES opgericht, bereidt een energie coöperatie voor en heeft inmiddels aansluiting gevonden bij Arnhem Aan en bij Wijk van de Toekomst. Op onze website zullen we regelmatig informatie publiceren over de voortgang van het behoefteonderzoek.

Doe mee

Geïnteresseerd? Doe je mee? Neem contact met ons op door een mail te sturen naar: info@duurzaampaasberg.nlAanmelden nieuwsbrief

Wil je ook op de hoogte blijven van wat Duurzaam Paasberg doet?
Vul dan je gegevens in en meld je aan.

Een moment a.u.b.

Bedankt voor je aanmelding! We zetten je op de lijst!


Vergelijkbare berichten