Maatwerkadvies energie

Duurzaam Paasberg faciliteert een proef van Rijn en IJssel Energiediensten (REIJE) waarbij bewoners een gedetailleerd energie-advies kunnen krijgen voor hun woning

De proef gaat lopen in de volgende straten (zie plaats hieronder): Frederik van Eedenstraat, Herman Heijermansstraat, Jac. van Looystraat en Jacques Perkstraat. Bewoners van deze straten ontvangen een uitnodingsbrief. Bewoners van andere delen van de wijk kunnen momenteel niet hieraan meedoen.

Meld je aan voor het gratis maatwerkadvies

Rijn en IJssel Energiediensten (REIJE) helpt bewoners van Arnhem inzicht te krijgen hoe je jouw huis het beste kunt verduurzamen. In samenwerking met een ingenieursbureau is een software applicatie ontwikkeld dat gebruik maakt van de oorspronkelijke openbare bouwtekening van huizen. 

Aan de hand van twee vragenlijsten wordt een advies op maat gemaakt voor de situatie van jouw huis. Het advies kent hierna een hoge mate van detail. Je kunt in deze applicatie maatregelen aan- of uitzetten om te zien wat het met je energierekening doet.

Normaal kost dit advies ca. €500, echter in deze proef is het gratis beschikbaar gesteld. De proef loopt voor bewoners in de volgende straten:

  • Frederik van Eedenstraat
  • Herman Heijermansstraat
  • Jacques Perkstraat
  • Jac. van Looystaat

Andere bewoners in de wijk kunnen momenteel hiervan geen gebruik maken. Dat heeft een softwarematige reden: van andere delen van de wijk zijn nog geen “moedermodellen” gemaakt. Als deze proef positieve resultaten geeft voor alle partijen is de intentie om het maatwerkadvies breder in de wijk beschikbaar te stellen. Overigens gaat deze proef ook lopen in een deel van de wijk Angerenstein.

Het voordeel van dit advies voor jouw als bewoner is dat je een meer gedetailleerd inzicht krijgt in de maatregelen die je kunt treffen, en de kosten opbrengsten hiervan. Dus de effecten op je energierekening en -verbruik.

Duurzaam Paasberg wil bewoners helpen maatregelen te treffen voor verduurzaming en isolatie. Het gebruik van deze applicatie kan dit bevorderen en bewoners meer inzicht geven in hoeverre de maatregelen effect hebben en hoeveel ze kosten. En eventueel een collectieve aanbieding te kunnen krijgen. De proef dient om hiermee ervaring op te doen.

In onderstaande video (door de ontwikkelaar) wordt de applicatie kort (3 min) toegelicht:

Hieronder vind je een impressie van hetgeen de applicatie toont.

Mijn Maatwerkadvies

Door middel van een verdiepende vragenlijst krijg je een advies op maat. In dit advies zie je wat je nog zou kunnen doen aan maatregelen om je huis te verduurzamen. In ‘Mijnmaatwerkadvies’ staat het eerst advies specifiek voor jouw woning

Mijn woningdossier

In ‘Mijn woningdossier’ staat alles verzameld.

Jouw maatwerkadvies de investeringen en wat het oplevert

In het maatwerkadvies kun je zien welke maatregelen je kunt nemen en welk voordeel dit oplevert. Op basis van de verdiepende vragenlijst past het advies zich aan. Je kunt ook dingen uit en aan zetten om te kijken wat dat betekent voor de langere termijn en welkke kosten er aan verbonden zitten.

In 5 stappen aardgasvrij wonen

In het maatwerkadvies kun je zien welke maatregelen je kunt nemen om naar aardgasvrij wonen te gaan. Je kunt ze aan en uit zetten om te kijken wat dat voor de kosten betekent en wat de terugverdientijd is.

Meer informatie over

Je kunt op veel plekken meer informatie inwinnen en lezen wat het voor je betekent.


Meld je aan voor het gratis maatwerkadvies


Vragen, ideeën of contact?

Mail ons