Maatwerkadvies energie

Duurzaam Paasberg faciliteert een proef van Rijn en IJssel Energiediensten (RIJE) waarbij bewoners een gedetailleerd energie-advies kunnen krijgen voor hun woning

De proef gaat lopen in de volgende straten (zie plaats hieronder): van Edenstr, Heijermanstr, van Looystr, Perkstr). Bewoners van deze straten ontvangen een uitnodingsbrief. Bewoners van andere delen van de wijk kunnen momenteel niet hieraan meedoen.

Rijn en IJssel Energiediensten (RIJE) helpt bewoners van Arnhem inzicht te krijgen hoe je jouw huis het beste kunt verduurzamen. In samenwerking met een ingenieursbureau is een software applicatie ontwikkeld dat gebruik maakt van de oorspronkelijke openbare bouwtekening van huizen. 

Aan de hand van twee vragenlijsten wordt een advies op maat gemaakt voor de situatie van jouw huis. Het advies kent hierna een hoge mate van detail. Je kunt in deze applicatie maatregelen aan- of uitzetten om te zien wat het met je energierekening doet.

Duurzaam Paasberg wil bewoners helpen maatregelen te treffen voor verduurzaming en isolatie. Het gebruik van deze applicatie kan dit bevorderen en bewoners meer inzicht geven in hoeverre de maatregelen effect hebben en hoeveel ze kosten. En eventueel een collectieve aanbieding te kunnen krijgen. De proef dient om hiermee ervaring op te doen.

Het maatwerkadvies kost normaal ca. €500 per maar is in deze proef momenteel gratis beschikbaar voor de bewoners van de volgende straten:

  • Frederik van Eedenstraat
  • Herman Heijermanstraat
  • Jacques Perkstraat
  • Jac. Van Loonstaat

Andere bewoners van de wijk kunnen momenteel hiervan geen gebruik maken. Dat heeft een softwarematige reden: van andere delen van de wijk zijn nog geen “moedermodellen” gemaakt.
Als deze proef positieve resultaten geeft voor alle partijen is de intentie om het maatwerkadvies breder in de wijk beschikbaar te stellen. We houden jullie daarvan op de hoogte.

Overigens gaat deze proef ook lopen in een deel van de wijk Angerenstein.

Het voordeel van dit advies voor jouw als bewoner is dat je een meer gedetailleerd inzicht krijgt in de maatregelen die je kunt treffen, en de kosten opbrengsten hiervan. Dus de effecten op je energierekening en -verbruik.

(Opm. voor DP: Er komt hier nog een korte instructievideo, zodra deze beschikbaar is. Dan verwijnt deze mededeling)

Nadat je ingelogd bent komt je in: Bekijk veelgestelde vragen. Door middel van een verdiepende vragenlijst krijg je een advies op maat. In dit advies zie je wat je nog zou kunnen doen aan maatregelen om je huis te verduurzamen.

Mijn Maatwerkadvies

In ‘Mijnmaatwerkadvies’ staat het eerst advies specifiek voor jouw woning

Mijn woningdossier

In ‘Mijn woningdossier’ staat alles verzameld.

Jouw maatwerkadvies de investeringen en wat het oplevert

In het maatwerkadvies kun je zien welke maatregelen je kunt nemen en welk voordeel dit oplevert. Op basis van de verdiepende vragenlijst past het advies zich aan. Je kunt ook dingen uit en aan zetten om te kijken wat dat betekent voor de langere termijn en welkke kosten er aan verbonden zitten.

In 5 stappen aardgasvrij wonen

In het maatwerkadvies kun je zien welke maatregelen je kunt nemen om naar aardgasvrij wonen te gaan. Je kunt ze aan en uit zetten om te kijken wat dat voor de kosten betekent en wat de terugverdientijd is.

Meer informatie over

Je kunt op veel plekken meer informatie inwinnen en lezen wat het voor je betekent.

Aanmelden maatwerkadvies

Wil je ook weten welke adviezen er voor jouw huis worden gegeven? Wil je het Maatwerkadvies ook eens bekijken? Meld je dan aan met onderstaande formulier. Je krijgt een bevestiging met je inlog in je mail. Als je vragen hebt kun je contact opnemen met Duurzaampaasberg.

een ogenblik je gegevens worden verwerkt.

Bedankt voor je aanmelding! 

Vragen, ideeën of contact?

Mail ons